Deelname aan de Heuvelrug Natuurwandel4daagse geschiedt geheel op eigen risico. Hobri Pers Uitgeverij bv te Maarn aanvaardt als organisator geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, met inbegrip van overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de Heuvelrug Natuurwandel4daagse zouden overkomen.

Deelnemers aan de Heuvelrug Natuurwandel4daagse dienen zich hun eigen individuele verantwoordelijkheid goed te realiseren. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle voorzorgen met betrekking tot lichamelijke conditie, training en voorbereiding, kleding en schoeisel, voeding en drank. Als er twijfel over gezondheid en/of lichamelijke conditie is kan het verstandig zijn van tevoren een arts te raadplegen.

Wijzigen of annuleren van je inschrijving is niet mogelijk. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van de Heuvelrug Natuurwandel4daagse, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer paden door overmacht zijn afgesloten, bijvoorbeeld bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden en/of maatregelen opgelegd of ingesteld door de overheid, zoals coronamaatregelen.

De door deelnemers aan de organisatie van de Heuvelrug Natuurwandel4daagse verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor verzending van de deelnemersbescheiden, alsmede voor het inlichten van de deelnemer over relevante diensten en producten van Hobri Pers Uitgeverij bv, organisator van de Heuvelrug Natuurwandel4daagse. Een en ander zal in overeenstemming gebeuren met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.