routewijzigingen heuvelrug natuurwandel4daagse
© foto tevoetonline.nl

Soms vinden werkzaamheden in de natuur plaats, dat is onvermijdelijk. We houden eventuele wijzigingen scherp in de gaten, maar we willen tevens jou als deelnemer vragen het ons te melden als er obstakels zijn in één van de routes. We kunnen dan actie ondernemen en op deze pagina vermelden waar deze zich bevinden. Tevens geven we in voorkomende gevallen ook een goed alternatief.

Controleer dus - vóórdat je op pad gaat - altijd op deze pagina even of er op  jouw te lopen route iets is aangepast.

Bijgewerkt op 27 mei 2022

Verplaatsing afsluitboom op route Bornia/Heidestein

Op alle vier de afstanden is op de route Bornia/Heidestein een afsluitboom verplaatst, wat wellicht voor verwarring kan zorgen. Bij punt 2, bij het 10e punt staat dat je direct na de lage afsluitboom op de Y-splitsing links moet aanhouden. Die afsluitboom is nu ca. 50m naar voren verplaatst.

routenieuws nieuwe slagboom

De houten afsluitboom is onlangs ca. 50m naar voren verplaatst

Als je de afsluitboom passeert moet je eerst nog 50m het pad vervolgen en dan vóór de boom het pad naar links over het heideveld volgen. Het pad naar rechts op de Y-splitsing is onlangs overigens ook afgesloten, zodat er eigenlijk geen Y-splitsing meer is. Dus voor de duidelijkheid: je loopt langs de afsluitboom en buigt na ca. 50m vóór de boom langs met het pad mee naar links.

routenieuws splitsing

Buig vóór de boom langs met het pad mee naar links en negeer het zijpaadje naar recht (is inmiddels afgesloten)

Wijziging vanwege renovatie

Op alle routes Austerlitz en Bornia/Heidestein is men op het eind van de wandeling druk doende om een stukje natuur in oude glorie te herstellen. Na de oversteek van de N227 ga je via de parallelweg LA. Je steekt de toegangsweg naar Maarn over (Poortse Bos) en gaat na ca. 20m, direct na het 30km-bord, RA langs de afsluitboom. Vanaf hier is de situatie een beetje gewijzigd.

routewijziging slagboom zandpad

Kies na de slagboom het meest rechtse pad (min of meer RD)

Volg na de afsluitboom (zie foto boven) het meest rechtse (zand)pad (dit was eerst het middelste pad). Na ca. 30m kom je bij een Y-splitsing (met bankje aan rechterzijde; zie foto hieronder). Vanaf hier kun je de oorspronkelijke route weer volgen (bij route Bornia rechts aanhouden en het pad volgen tot aan de volgende afsluitboom en bij route Austerlitz bij het bankje LA en dan de oorspronkelijk route verder volgen).

routewijziging bankje

Vanaf de driesprong - met bankje - kan de oorspronkelijke route weer worden vervolgd...

Stormschade...

Op de route 'Kaapse Bossen 20 en 25km' heeft een grote berk die in de beschrijving staat één van de stormen niet overleefd. De berk die genoemd wordt onder punt 9 - eerste regel op de rechterpagina (20km) en punt 11 - bullet 6 (25km) is omgewaaid helaas. Er verandert niets aan de route, maar de berk is er niet meer...

routewijziging doorn smal graspad

Of het nu Dudley, Eunice of Franklin was weten we niet, maar de berk hierboven heeft één van de stormen niet doorstaan...