De provincie Noord-Holland stelt ruim 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van tuinwallen op Texel. De provincie wil dat deze erfafscheidingen blijven bestaan, omdat ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit en cultuurhistorische waarde hebben.

Foto: Shutterstock

De grasmus en fitis zijn in 2018 de meest getelde vogels in de Blauwe Kamer. Deze soorten komen voor in halfopen landschappen met struweel. De merel komt op een goede derde plaats terecht. Dit blijkt uit Sovon-vogelinventarisaties door vrijwilligers van de KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen. 

Foto: Shutterstock

De provincie Drenthe heeft in het natuurgebied Drouwenerzand het startsein gegeven voor een veldexperiment naar herstel van de jeneverbes in Drenthe. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Drenthe.

Foto: Shutterstock

De droogte in Nederland is officieel voorbij. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Door de neerslag van de afgelopen periode is er van een dreigend watertekort geen sprake meer.

Foto: Shutterstock

De provincie Groningen trekt ruim een half milljoen euro subsidie uit voor het ontwikkelen van 27 fietsroutes, 8 wandelroutes en 5 vaarroutes door de hele provincie. In elke route staat een typisch Gronings cultureel of landschappelijk thema centraal.

Foto: Shutterstock

Nederland moet in 2030 een land zijn waar de biodiversiteit floreert. Een land met een rijke natuur en een gezonde landbouw, waar de inwoners genieten van een divers landschap. Dat is het droombeeld dat negentien partijen, waaronder Natuurmonumenten, tot stand willen brengen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Foto: Shutterstock

In Midden-Delfland komt een groot reservaat voor weidevogels. Door de koop van extra grond is er ruimte voor een beschermd natuurgebied van 200 hectare waar weidevogelreservaat Noord-Kethel plaats biedt aan veel verschillende soorten vogels.

© Martien Reddingius

Op zaterdag 15 december waren op diverse plaatsen in Nederland vele honderden kerstmannen op de been. Een groot aantal Rotery Clubs in Nederland organiseerde deze dag de jaarlijkse Santa Claus Run/Walk.

Foto: Shutterstock

Hoorn krijgt een groot stadsstrand met een wandelpad en een fietspad. Daarmee krijgt de gemeente aan het IJsselmeer een kuststrook waar inwoners kunnen wandelen en fietsen langs het water. 

Foto: Shutterstock

Arnhem heeft er een nieuwe wandelgids bij. Routemakers Rob Wolfs en Bart van der Mark hebben met Wandelen buiten de binnenstad van Arnhem een gids uitgebracht over de variatie die Arnhem buiten het centrum biedt.

Foto: Shutterstock

In Rheden worden flinke stukken bos met fijnsparren gekapt. De bomen zijn aangetast door de letterzetter, een keversoort die de bomen ernstig aantast.