Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW's) vormen een geweldig wandelroutenetwerk in Nederland. Bij elkaar duizenden kilometers goed bewegwijzerde wandelpaden, die de prachtigste stukjes Nederland aandoen: polders, landgoederen, bos, heide en duinen. Maar ook pittoreske dorpen en historische stadjes zijn in de LAW's opgenomen. Zo wandel je altijd een afwisselende route en zoveel mogelijk over onverharde paden en wegen. In totaal zijn er 20 LAW’s. Het bekendste Lange-Afstand-Wandelpad is natuurlijk het Pieterpad; het langst is het Nederlands Kustpad. Maar ook de 18 andere LAW's zijn zeer de moeite waard! Wij nemen je mee langs de vaderlandse kust - van het diepe zuiden tot het uiterste noorden - en vertellen je wat je kunt verwachten van het Nederlands Kustpad, deel 1 t/m 3.

Nederlands Kustpad, traject Kostverloren - Nieuweschans, 10 km (LAW 5-3 (15). Tijdens het laatste traject van het Nederlands Kustpad wandelt u door de Dollardpolders. U zult in dit uitgestrekte stuk land complete rust en stilte ervaren.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling Pingjumer Gouden Halsband, 15 km (LAW 5-3 (A). De dagwandeling Pingjumer Gouden Halsband loopt voor een groot deel over de dijk uit de 10e eeuw die Pingjum beschermde tegen de zee.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling van Planetarium tot Fibula, 14 km (LAW 5-3 (B). De tweede dagwandeling loopt van het planetarium in Franeker naar Wijnaldum. Het planetarium in Franeker is het oudst werkende planetarium in de wereld en werd gebouwd tussen 1774 en 1781.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling Friesland Buitendijks, 9 km (LAW 5-3 (C). Dit unieke natuurgebied strekt zich uit van Zwarte Haan tot de veerdam bij Holwerd. Het gebied wordt gekenmerkt door zomerpolders, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken en is grotendeels in bezit van het ‘It Fryske Gea’.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling Rond de Terpen, 15 km (LAW 5-3 (D). Tijdens deze dagwandeling wandelt u langs vaarten en kanaaltjes en kunt u zelfs een blik werpen op Ameland. Tussenstops tijdens deze route zijn de plaatsen Ferwert en Hegebeintum.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling Van Stad naar Wad, 16 km (LAW 5-3 (E). Deze dagwandeling heeft Dokkum als beginpunt en de veerdam bij Holwerd als eindpunt. In Dokkum kunt u de bolwerken, de Markt en de Grote Martinuskerk bezichtigen.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling De Marne, 16 km (LAW 5-3 (F). Deze dagwandeling loopt langs de uitlopers van het Lauwersmeer door het vissersdorp Zoutkamp. Zoutkamp is Europa’s grootste garnalenleverancier.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling Drie Dijkenroute, 20 km (LAW 5-3 (H). Tijdens deze wandeling kunt u uitkijken op het mooie landschap ten noorden van Usquert en Warffum. In het dorp Usquert ziet u verschillende rijksmonumenten (o.a. het door Berlage ontworpen raadhuis) en in Warffum kunt u de grootste wierde van Nederland aanschouwen.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling Waterwegen en Zijlenroute, 16 km (LAW 5-3 (I). Via de Waterwegen en Zijlenroute loopt u in een boog om Delfzijl, waarvan de letterlijke betekenis zijl (= sluis) in de Delf (= de oude naam van het Damsterdiep) is.

Foto: Shutterstock

Dagwandeling Graanrepubliek, 18 km (LAW 5-3 (J). De laatste dagwandeling in deze reeks wandelt u door de ‘Graanrepubliek’. In het gelijknamige boek van Frank Westerman wordt beschreven hoe in dit gebied de Oldambster boeren graan, koolzaad en suikerbieten verbouwen.