Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Trekvogelpad, variant Den Broam, 9 km (22). Hoogveen heeft ooit 7% van de Nederlandse bodem bedekt. Hier is nu nog maar 3% (3000 hectare) van over. Deze laatste restanten bedekken de vogelgebieden Haaksbergerveen en Buurserveen.

Hoogveengebieden worden in het algemeen gekarakteriseerd door een subtiel natuurlijk evenwicht en een flora en fauna. Zo trekt het hoogveengebied maar liefst 23 verschillende soorten libellen aan. Deze libellen dienen weer als voedsel voor de boomvalk die 's zomers in deze gebieden leeft. De boomvalk brengt zijn winter door in Zuid-Afrika. Tijdens dit seizoen leeft de blauwe kiekendief in de hoogveengebieden. De fitis, tjiftjaf, wulp, geelgors, grauwe klauwier, gras- en boompieper zijn broedvogels die in deze gebieden voorkomen. Soorten zoals de huis- en boerenzwaluw, gierzwaluw, koekoek en buizerd gebruiken de veengebieden om zich te bevoorraden. Als u geluk heeft kunt u in het voor- of najaar een groep pleisterende kraanvogels spotten. 

Wandelkaart van deze wandelroute gratis downloaden

U kunt de routebeschrijving en wandelkaart van deze etappe GRATIS downloaden via de website van de Stichting Wandelnet. Enige voorwaarde is dat u zich heeft geregistreerd en bent ingelogd bij Wandelnet. Registratie bij Wandelnet is geheel kosteloos. GRATIS WANDELKAART DOWNLOADEN

Wandelgids van het Trekvogelpad bestellen

Voor de liefhebbers is er ook een wandelgids verkrijgbaar van het Trekvogelpad. Interesse? De wandelgids Trekvogelpad kun je rechtstreeks bestellen via Wandelnet. DIRECT BESTELLEN