Onderstaande plaatsingsvoorwaarden zijn het basisuitgangspunt bij het verwerken van door u aangeleverde gegevens.

  • Wandeltochten in deze wandelagenda moeten voor iedereen toegankelijk zijn en alle verplichte invulvelden dienen te zijn ingevuld.
  • Elk initiatief voor een georganiseerde wandeltocht in Nederland komt in aanmerking voor GRATIS- dan wel TIP-vermelding in deze wandelagenda.
  • Voor publicatie van de wandelagenda van tevoetonline.nl wordt grote zorgvuldigheid betracht. Voor de schade als gevolg van vermelde onjuistheden is Hobri Pers Uitgeverij bv - eigenaar van tevoetonline.nl - nimmer aansprakelijk.
  • De redactie van tevoetonline.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, kopij niet te plaatsen.