Onderstaande plaatsingsvoorwaarden zijn basisuitgangspunt bij het verwerken van door u aangeleverde gegevens.

  • Iedere wandelaar in Nederland komt in aanmerking voor een GRATIS plaatsing in de rubriek Wandelmaatjes op tevoetonline.nl.
  • Voor publicatie van het overzicht op tevoetonline.nl wordt grote zorgvuldigheid betracht. Voor de schade als gevolg van vermelde onjuistheden is Hobri Pers Uitgeverij bv - eigenaar van tevoetonline.nl - nimmer aansprakelijk.
  • Zes maanden na publicatiedatum zal een vermelding in de rubriek Wandelmaatjes automatisch worden stopgezet.
  • De redactie van tevoetonline.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, kopij niet te plaatsen.