Onderstaande plaatsingsvoorwaarden zijn basisuitgangspunt bij het verwerken van door u aangeleverde gegevens.

  • Elke buitensportwinkel in Nederland komt in aanmerking voor een GRATIS- dan wel betaalde TIP-vermelding in het overzicht op tevoetonline.nl.
  • Voor publicatie van het overzicht op tevoetonline.nl wordt grote zorgvuldigheid betracht. Voor de schade als gevolg van vermelde onjuistheden is Hobri Pers Uitgeverij bv - eigenaar van tevoetonline.nl - nimmer aansprakelijk.
  • Een – betaalde TIP-vermelding zal niet automatisch worden verlengd per vervaldatum. Zes weken voor vervaldatum ontvangt betreffende buitensportwinkel een reminder om de vermelding eventueel op te zeggen, dan wel te wijzigen of te verlengen. Als een week voor vervaldatum niet is opgezegd zal een nieuw betalingsverzoek per email worden toegestuurd voor de periode van een jaar.
  • De redactie van tevoetonline.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, kopij niet te plaatsen.