Met de aanleg van nieuwe paden is het veel makkelijker om de Laakvallei in het Belgische Beerse te voet te doorkruisen. Wandelaars kunnen voortaan via vlonderpaden door het groen wandelen.

Er wordt al jaren gewerkt aan het plan om het gebied ecologisch op te waarderen en open te stellen voor wandelaars. Populieren zijn gekapt en het terrein is opnieuw beplant met inheems loofhout, waardoor er een wilgen- en elzenbroekbos groeit. Lange tijd waren er nog geen noemenswaardige wandelwegen in het gebied. Tot voor kort was het ook bijna onmogelijk om enkele mooie, maar drassige delen te doorkruisen. Met de nieuw aangelegde knuppelpaden blijven de voeten droog.

Binnenkort starten er nog meer aanpasingen in de Laakvallei, waarbij de waterhuishouding in het gebied wordt hersteld, goed voor onder meer de kamsalamander, een Europees beschermde soort. Er worden twee amfibiepoelen aangelegd en een houtkant aangeplant. En in de afwateringsgracht naar de Laakbeek wordt een stuw geplaatst om de waterhuishouding te regelen. Tot slot gaat de gemeente ook na of er behoefte is aan nog meer wandelpaden in het gebied.

Deel dit artikel