Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

In het Kuinderbos in Flevoland is de zeldzame veldparelmoervlinder gespot. Volgens Staatsbosbeheer is de veldparelmoervlinder een zeldzame vlinder die in ons land alleen nog voorkomt in Limburg en een klein deel van Brabant.

Vijf jaar geleden is in Schansveld-Noord, een 19 hectare groot veld, een natuurontwikkelingsproject gestart in opdracht van de provincie Flevoland. In het toenmalige grasland is een kreek uitgegraven en zijn diverse poelen aangelegd. Ook het maaiveld is verlaagd met 15 centimeter en in de bermsloot zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het veld is in drie delen verdeeld en wordt begraasd door biologische koeien, paarden en schapen. Door al deze maatregelen ontstaat er een vegetatie die uitermate geschikt is voor vlinders en libellen. In het Schansveld leeft al de grootste populatie bruine zandoogjes van Flevoland en komt ook de zeldzame argusvlinder voor. Staatsbosbeheer is verheugd dat ook de veldparelmoervlinder hier nu is gezien. De kans is aanwezig dat wandelaars de zeldzame vlinder tegenkomen.

De veldparelmoervlinder leeft in droge licht beweide graslanden met mozaïeken van lage begroeiing. De rupsen leven van verschillende soorten weegbree, die veel voorkomen in het Schansveld.

Deel dit artikel