Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

In het afgelopen jaar zijn tientallen nieuwe vogelsoorten op Marker Wadden waargenomen. Het nieuwe natuurgebied in het Markermeer werd vorig jaar officieel geopend. Volgens Natuurmonumenten staat de teller nu in totaal op ruim 120 soorten.

Dankzij tellingen is een goed beeld ontstaan van het vogelleven op Marker Wadden. De maand september was de drukste vogelmaand, zo bleek uit de tellingen. Op één dag werden ruim 17.000 vogels geteld. Na september namen de aantallen af tot 500 in december. De verschillen hangen deels samen met de plantengroei op Marker Wadden.

In 2018 zijn 17 soorten broedvogels genoteerd op Marker Wadden die bij elkaar zo’n 2800 territoria hadden. Kluut (foto), visdief en kokmeeuw waren veruit het talrijkst. Ook zijn er 15 paar dwergstern en 41 territoria van kleine plevier gezien.

Marker Wadden is het nieuwste stukje Nederland: een groep natuureilanden die nieuw leven in het Markermeer brengen. De eilanden zijn nog in aanleg, maar het hoofdeiland is al toegankelijk voor het publiek. Het natuurgebied heeft een nieuw strand, nieuwe wandelpaden en nieuwe vogelkijkplekken.

Een deel van de wandelroute route gaat over vlonderpaden die door zandige en moerassige stukken lopen. Onderweg zijn drie vogelkijkhutten te zien.

Deel dit artikel