© foto Shutterstock
© foto Shutterstock

De essentaksterfte heeft in Nederland behoorlijk zijn tol geëist. Van alle provincies in Nederland is Flevoland het zwaarst getroffen door deze ziekte. Na een flinke periode vooral voor de veiligheid is gekapt, is er inmiddels een begin gemaakt met de herplant van gemengd – en vooral - toekomstbestendig bos.

In een halfjaar tijd zijn er inmiddels circa 750.000 nieuwe bomen geplant in Flevoland.

Die nieuwe bomen zijn geplant op plekken waar eerst de gekapte essen stonden. Tevens zijn nieuwe bomen geplant waar populieren stonden, die inmiddels aan vervanging toe waren. Tot slot is er ook nog 'nieuw bos' aangelegd. Alles bij elkaar is er een kleine 200 hectare aangeplant, een oppervlakte ter grootte van zo’n 285 voetbalvelden.

Er is gekozen om vooral gemengd bos aan te planten. Met name loofbos, waarin o.a. eik, beuk, haagbeuk, iep, linde, zoete kers, berk, esdoorn, zwarte els, acacia, walnoot en zwarte noot zijn gebruikt. Dat is goed voor de natuur, voor de afwisseling en ook uit het oogpunt van risicospreiding. Tevens zijn er ook fijnsparren en populieren geplant en vele bloeiende struiksoorten met bessen, zoals de sleedoorn en de meidoorn. Ook voor de komende jaren staat er op veel plekken herplant op het programma van Staatsbosbeheer in Flevoland.

Deel dit artikel