Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen gaat fors omlaag. Daarmee hebben Provinciale Staten van Flevoland ingestemd.

De commissie-Van Geel had geadviseerd om het aantal konikpaarden, edelherten en heckrunderen te halveren naar 1100 komende winter. Dit in verband met een tekort aan voedsel voor de dieren. In de praktijk zullen wellicht honderden herten afgeschoten. Een aantal konikpaarden moet verhuizen en de runderen kunnen allemaal blijven. De afgelopen maanden stonden de grote grazers in de Oostvaardersplassen volop in de belangstelling. Veel mensen maakten of maken zich zorgen over de konikpaarden, heckrunderen en de edelherten in het gebied. Omdat het kerngebied van de Oostvaardersplassen niet vrij toegankelijk is, heeft  Staatsbosbeheer mensen afgelopen weken de gelegenheid gegeven om in kleine groepen met een boswachter, en eventueel begeleid door een dierenarts, de grote grazers in het gebied te bekijken. 

Deel dit artikel