Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De droogte heeft soms ook positieve effecten op de natuur, zoals in het Zuidlaardermeergebied. De droogte is goed voor bepaalde planten en dieren in dit gebied.

Bovendien kunnen medewerkers van Stichting Het Groninger Landschap in het laagveengebied nu op veel plekken komen waar zij anders niet bij kunnen om er beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het Hunzedal in het Zuidlaardermeergebied is een laagveengebied met veel moeras. Daardoor houdt de grond het water lang vast.

Het gebied is zo ingericht dat er veel water in opgeborgen kan worden. Er is water uit het IJsselmeer naar de Onnerpolder en de Oostpolder geleid. Dat is water met andere fosfaatverhoudingen. Het Groninger Landschap vermijdt dat liever, maar heeft vanwege de droogte toch gekozen voor deze oplossing. Vanwege de droogte komen er heel andere vogels naar de polders. Want door het deels droogvallen van de moerassen ontstaan er veel slikvelden. Deze slikvelden zijn fourageerveldjes voor steltlopers en werken dan ook als een magneet voor bijvoorbeeld de kemphanen en steltkluten.

Deel dit artikel