Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Groene ruimtes zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven en duurzaamheid in stedelijke gebieden. Maar vergroening loopt achter op stedelijke ontwikkeling, waardoor er in veel steden een gebrek ontstaat aan groene ruimtes.

In haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Kopenhagen heeft Carmen Aalbers, senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, gekeken naar het regionale en lokale beleid van groen in de stad. Ze laat zien welke benaderingen ervoor kunnen zorgen dat vergroening meegenomen wordt in stedelijke ontwikkeling.

Door een gebrek aan groene ruimtes in een stad, missen mensen belangrijke voordelen die het ecosysteem levert. Groen in de stad vermindert de kans op overstromingen, reguleert de grondwaterstand, zorgt voor afname van bodemvervuiling en vermindering van hitte. Minder groen draagt ook bij aan sociaal-ecologische ongelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer mensen met een hoger inkomen uitwijken naar gebieden met meer groen, terwijl minder bevoorrechte groepen achterblijven. “Er bestaat alom bezorgdheid ten aanzien van de duurzaamheid van verstedelijking", zegt Carmen Aalbers. Het onderzoek van Carmen Aalbers laat zien hoe groen is te behouden en te integreren in stedelijke ontwikkeling.

Deel dit artikel