© foto Ronald van Wijk
© foto Ronald van Wijk

Landschap Noord-Holland wil de verruiging in de Noordduinen bestrijden, want een flink aantal kwetsbare planten en dieren zijn in het gedrang. De laatste jaren zijn - samen met de Provincie - de meest verruigde delen tussen Den Helder en Callantsoog al aangepakt.

Boswachter Tim Zutt is er blij mee: “We zien het effect er echt al van. De vergrassing van de bloemrijke duinvalleien wordt minder en minder.” Vanaf oktober 2019 wordt de dynamiek in de duinen weer hersteld door het op gang brengen van verstuiving vanuit de zeereep (de eerste beschermingszone) de duinvalleien in.

Boswachter Tim Zutt: “Duinvlinders, zeldzame planten en de tapuit willen we bijvoorbeeld niet kwijtraken en we willen ook de konijnenpopulatie helpen zich te herstellen. Ze zijn namelijk afhankelijk van dynamische duinen! Originele duinplanten, die gebaat zijn bij het overstuiven door mineraalrijk zand, kunnen floreren en verruigende soorten delven het onderspit. In de hoge kustduinen worden stuifkuilen aangebracht van gemiddeld 25 cm diep. De werkzaamheden betreffen dus het maken van nieuwe stuifkuilen, het opnieuw ontgraven van oude stuifkuilen en het verbinden van de kuilen met elkaar. Het afgegraven zand blijft daarbij in het natuurgebied zelf.”

Alle werkzaamheden vinden plaats van 16 oktober tot half december 2019 en uitsluitend in reservaatdelen die niet toegankelijk zijn voor publiek. Landschap Noord-Holland probeert de overlast in de duinen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Om de rust te garanderen in het broedseizoen, wordt pas eind 2020 het tweede deel van de stuifkuilen aangelegd. Door deze werkzaamheden kan dit duinlandschap behouden blijven en kunnen we daar nog jaren van genieten.


wandelnieuws duinen ronald van wijk© foto Ronald van Wijk

Deel dit artikel