Gemeenten moeten zorgen voor betere luchtkwaliteit, meer groen en minder uitstoot van CO2, vinden de meeste stedelingen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie.

In de twintig grootste steden van Nederland is onderzocht hoe groot het draagvlak onder bewoners is voor maatregelen voor duurzaam verkeer in de stad. Uit dat onderzoek blijkt dat de meeste bewoners  milieuzones en schoon openbaar vervoer willen. Slechts 1 op de 10 stedelingen wil dat er meer ruimte komt voor autoverkeer.

Volgens het onderzoek van Milieudefensie is zo’n twee derde van de stadsbewoners het eens met de stelling dat meer ruimte voor fietsers en groen ten koste mag gaan van ruimte voor auto’s. Zelfs autobezitters blijken hier in meerderheid (58 procent) achter te staan.

Deel dit artikel