Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Staatsbosbeheer heeft in de periode van 10 december tot en met 8 januari 134 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Dat aantal is lager dan gepland. Staatsbosbeheer gaat daarom het aantal dagen en tijden waarop die dieren worden afgeschoten, verruimen.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. Een van de consequenties van het nieuwe beleid is dat het aantal edelherten in het gebied terug zal worden gebracht naar 490 dieren. De provincie wil dat Staatsbosbeheer in totaal 1.830 edelherten afschiet. Op 10 december 2018 is gestart met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen. Het afschieten vindt plaats in de Oostvaardersplassen en de gebieden eromheen die voor de edelherten te bereiken zijn. In het kader van de veiligheid zijn gebieden afgesloten voor het publiek.

Van de 134 edelherten die zijn geschoten in de Oostvaardersplassen zijn 112 dieren voor consumptie aangeleverd. Er is op 15 dagen afschot verricht. Dat betekent krap 10 dieren per dag. Dat is lager dan het streefaantal van 20 per dag. Staatsbosbeheer gaat daarom extra inzet plegen door uitbreiding van de dagen en tijden waarop het afschot wordt verricht. Het is de verwachting dat, naarmate de winter vordert, de edelherten beter benaderbaar worden en er meer afschot gerealiseerd kan worden.

Deel dit artikel