© foto Shutterstock

Breaking news! Per 3 januari 2022 maken dewandelsite.nl en weekendhike.nl deel uit van WANDELWERELD bv, de uitgeverij van wandelkrant te voet en wandelplatform tevoetonline.nl.

Eef van den Brink, eigenaar van de uitgeverij, is enthousiast: “Ik denk dat het een mooie aanvulling is op ons totale aanbod. Naast wandelkrant ‘te voet’ en ons wandelplatform tevoetonline.nl hebben we vanaf 2022 ook de mogelijkheid onze vele abonnees, volgers en bezoekers, samen te laten wandelen in kleine groepen. Vanzelfsprekend zullen we het concept van De Wandelsite en Weekendhike niet aantasten. Ook de nauwe samenwerking met onze partner Stichting De Wandelpool (die een vergelijkbaar concept heeft) blijft overigens bestaan. De organisaties bijten elkaar niet en al jarenlang is bewezen dat er voldoende ruimte en animo is voor de afzonderlijke inititiatieven.”

Deel dit artikel