Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De boswachters van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap hebben extra hulp gekregen van schapen bij het beheer van de Slikken van Voorne. Deze maand grazen er zo'n 200 schapen op de slikken. Ze zorgen ervoor dat slikken open blijven.

Zeldzame planten zich thuis voelen op schorren en slikken. De Slikken van Voorne is een belangrijk rustgebied voor veel trek- en broedvogels. Zeewater overspoelt met enige regelmaat de slikken. Daar profiteren veel plantsoorten van. Doordat de hoger gelegen delen niet of nauwelijks overstromen verruigt dit snel. Daarom worden de slikken begraast met schapen.

De schapen zijn juist in de maand oktober op de slikken te vinden. Het gebied vormt een belangrijk broed- en rustgebied voor veel vogels.  In oktober vindt de minste verstoring plaats en zijn planten uitgebloeid. Wandelaars kunnen de kudde, die samen met de herder de slikken optrekt, aan het werk zien vanaf het pad langs de slikken. Om de kudde rustig haar werk te laten doen en ook voor de vogels is het belangrijk dat wandelaars op de aangegeven paden blijven.

De schaapsherder krijgt hulp bij het verplaatsen van de schaapskudde van een getrainde Border Collie, die speciaal voor dit werk is opgeleid. Filmmaker Edwin Haighton maakte vorig jaar een filmpje van de kudde in actie, vlak voordat de schapen weer van de Slikken van Voorne afgehaald werden. 

Deel dit artikel