Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Overal in het land worden op 4 mei stille tochten gehouden tijdens Dodenherdenking. Een van plaatsen waar de Tweede Wereldoorlog diepe sporen heeft achtergelaten is Vught, waar een stille tocht plaatsvindt naar de Fusilladeplaats.

Deze stille tocht vindt plaats om 19.20 uur. Vervolgens is om 20.00 uur Dodenherdenking en een kranslegging op de Fusilladeplaats bij het monument ter nagedachtenis aan de talrijke landgenoten, die uit het concentratiekamp Vught hierheen zijn gebracht en voor Duitse vuurpeletons het leven lieten. De stille tocht vertrekt vanaf het parkeerterrein voor Brasserie 155 aan de Loonsebaan te Vught.

In Vught is er elk jaar veel belangstelling voor de officiële Dodenherdenking op 4 mei en de diverse herdenkingen die op deze dag in Vught plaatsvinden. Ook op andere plaatsen in Vught zijn herdenkingen. Om 18.25 uur is de herdenking bij de Joodse Plaquette op het perron van het NS station. Hier vandaan zijn in 1943-’44 14.000 meest Joodse mannen en vrouwen met 1.800 kinderen weggevoerd naar vernietigingskampen. Leerlingen van openbare basisschool De Piramide lezen hier gedichten voor.

Om 18.40 uur is er bij het monument voor het NS station twee minuten stilte. Daar worden  de politieke gevangenen uit België die in Kamp Vught zijn omgebracht, of van daaruit op transport zijn gesteld naar andere concentratiekampen.

Deel dit artikel