© Shutterstock
© Shutterstock

Nu er vanaf 1 april een pauze is ingelast voor het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen is het tijd voor een korte update. De 10e december in 2018 begon Staatsbosbeheer met het afschieten van de dieren in voornoemd natuurgebied.

Van 1 april tot 1 september zal er vanwege het broedseizoen van de vogels en de bronst van edelherten geen afschot plaatsvinden. Tot op heden zijn er vanaf 10 december in totaal 1745 edelherten in de Oostvaardersplassen geschoten, nog niet voldoende voor het behalen van de gestelde doelen. Op 1 september 2019 wordt het afschieten weer hervat om de populatie edelherten voor het einde van 2019 terug te brengen tot het gewenste aantal van 490 edelherten.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in de zomer van 2018 overeenstemming bereikt over nieuw beleid voor het natuurgebied. Dat beleid is erop gericht de toekomst van het Oostvaardersplassengebied als waardevol vogelgebied te waarborgen.

Geschoten edelherten per maand:

  • december: 97
  • januari: 825
  • februari: 432
  • maart: 391
  • totaal: 1.745
Deel dit artikel