Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Het Utrechts Lanschap wil het natuur- en erfgoednetwerk uitbreiden met 500 hectare.

Utrechts Landschap ontwikkelt, beschermt en beheert natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. Samen met de Utrechtse samenleving stelt het natuur en erfgoed veilig voor de toekomst. De afgelopen vijf jaar zag Utrechts Landschap het eigen natuur- en erfgoednetwerk en de achterban groeien. Vraagstukken, zoals de omschakeling naar duurzame energie, infrastructurele projecten en bouwen in de steden, maken de druk op het buitengebied ongekend hoog. Ook een toename van het aantal recreanten zorgt voor druk op de natuur. Tegelijkertijd groeit de betrokkenheid van Utrechters bij de bescherming van hun leefomgeving.

In de periode 2018-2023 wil Utrechts Landschap het eigen natuur- en erfgoednetwerk uitbreiden met 500 hectare. ‘We dragen bij aan de afronding van het Natuur Netwerk en onderzoeken samenwerking in het veenweidegebied, waar we kansen voor natuur zien en geven onze bestaande natuurgebieden, buitenplaatsen en landgoederen een kwaliteitsimpuls’, zegt Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap.  Het groene en militaire erfgoed van Utrechts Landschap krijgt deze beleidsperiode speciale aandacht, net als de samenwerking met provinciale en lokale relaties.

Deel dit artikel