Foto: Erik van der Eijk
Foto: Erik van der Eijk

De vogelrots in de Balgzandpolder bij Den Helder is omgedoopt tot een officieel natuurgebied. Het gaat om de eerste vogelrots in Nederland.

De vogelrots aan de rand van de Waddenzee is vanuit een slibdepot omgevormd tot een veilige broedplek voor vogels. Vossen en andere roofdieren kunnen door de steile wanden de nesten niet bereiken. Vorig jaar  broedden er 120 paar visdieven, 10 paar dwergsterns, 3 paar noordse sterns, 3 paar kleine plevieren, 28 paar kluten en 4 paar scholeksters. In de muren zaten minimaal 100 paar oeverzwaluwen. Het bouwwerk bestaat uit muren opgevuld met gereinigde grond en bagger en bovenop schelpen. In de muren is een nestgelegenheid gemaakt voor oeverzwaluwen. De vogelrots is vijf meter hoog. De bodem van de verdieping van de waterpartij is op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorzien van grof mineraal puin. Hierdoor ontstaat een zeer geschikte paaiplek voor de fint, een vis die steeds vaker gezien wordt in het Balgzandkanaal. Het is mogelijk om te wandelen naar een vogelkijkhut in de Balgzandpolder.

Deel dit artikel