Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De gemeente Deurne gaat nieuwe bomen en struiken planten in het Zandbos. Het gaat deels om soorten die in de loop van de tijd zijn verdwenen. Door de aanplant moet het bos gevarieerder worden voor onder meer wandelaars.

De gemeente gaat verschillende loofboom- en struiksoorten planten om de variatie in het bos te verhogen. Tevens worden soorten aangeplant die nu niet of nauwelijks in het bos aanwezig zijn, zoals de haagbeuk, veldesdoorn, hazelaar (foto) en zoete kers. Van nature kwamen deze soorten wel in de Nederlandse bossen voor, maar door omstandigheden zijn ze in de loop van de tijd vrijwel verdwenen. Door juist deze soorten terug te planten, neemt de soortenrijkdom in het bos toe.

Het Zandbos is een zeldzaam natuurgebied waar van nature korstmossen groeien. Het bos is ook bekend als recreatiegebied. Er zijn wandelroutes uitgezet en een deel van het bos is gebruikt als speelbos.

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Bodem en grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen makkelijker uit de bodem. Planten hebben het moeilijk of verdwijnen. En dieren kunnen daardoor lastig voedsel vinden en zien hun mogelijkheden om zich voort te planten afnemen.

Om de nieuwe planten de eerste jaren een goede start te geven, worden kalkmeststof en watervasthoudende korrels in het plantgat toegevoegd. De kalkmeststof is bedoeld om de verzuring van de bodem te verminderen. De watervasthoudende korrels moeten de kans te vergroten waarmee de planten tijdens een droge periode overleven.

Deel dit artikel