Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Staatsbosbeheer moet deze winter 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen afschieten om op de streefstand van maximaal 490 dieren in het natuurgebied te komen.

Dat blijkt uit een telling onder alle grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op dit moment leven er 2320 edelherten. Dit betekent dat het aantal herten door middel van afschot met 1830 wordt verminderd. Daarnaast worden er 160 paarden verplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal heckrunderen hoeft niet verminderd te worden.

Of er begonnen kan worden met het afschieten van de herten, hangt af van een rechtszaak die maandag dient. Zes natuurorganisaties willen een verbod,  omdat er volgens hen andere oplossingen zijn voor het overschot aan grote dieren.

Op 29 en 30 oktober zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks gedaan. Tegelijk met de helikoptertelling is een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. De afgelopen 8 jaar zijn tellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen.

Deel dit artikel