Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De afgelopen tijd zijn steeds meer signaleringen van wolven in Nederland gedaan. In de Duitse deelstaat Nedersaksen is het aantal gevestigde roedels gestegen van 1 in 2011 naar 18 in 2016/2017. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Om hoeveel verschillende wolven dat gaat is niet precies bekend. Wel is bekend dat in het aan Nederland grenzende Nedersaksen het aantal gevestigde roedels is toegenomen in zes jaar tijd.

Voor zover bekend hebben zich nog geen roedels gevestigd in Nederland en betreffen alle signaleringen zwervende wolven. De terugkeer van de wolf in ons land is niet alleen het gevolg van verbeterde natuuromstandigheden. Dat komt ook door de combinatie van Europese bescherming, veranderend grondgebruik en de toename van wilde hoefdieren.

De schaal van een natuurgebied als bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen staat niet in verhouding tot de schaal van het territorium van wolvenroedels zoals deze bekend zijn uit Midden-Europa. Zo is het Oostvaardersplassengebied naar verwachting veel te klein voor een duurzame populatie wolven.

 

Deel dit artikel