Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Staatsbosbeheer kan beginnen met het afschieten van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de provincie de vergunning om de dieren af te schieten rechtmatig heeft afgegeven.

Er zijn na de uitspraak van de rechter geen juridische belemmeringen meer om over te gaan tot uitvoering van de opdracht van de provincie Flevoland. Staatsbosbeheer zal op zeer korte termijn - in de week van 10 december 2018 - starten met het afschot van de edelherten. De exacte start is afhankelijk van diverse factoren, zoals de locaties waar de dieren zich op dat moment bevinden, de weersomstandigheden en de veiligheid. 

In de praktijk zal het afschot zo veel mogelijk plaats vinden op weekdagen. De vergunning stelt ook een paar voorwaarden, zoals een zorgvuldige monitoring en onderzoek voorafgaand aan het afschot. Zo moeten er enkele dagen voor het afschot vogeltellingen worden uitgevoerd.

Deel dit artikel