Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

In het gebied Gaaienbos, tegen de binnenduinrand van de Kennemerduinen, hebben boswachters machinaal 7,3 ha aan grote haarden Amerikaanse vogelkers laten verwijderen. Dat maakte duinbeheerder PWN bekend. 

Wandelaars en fietsers die in het gebied waren, hebben wellicht de bewegingen van graafmachines, trekkers en kranen met enig argwaan gevolgd. Wie nu vanaf Bezoekerscentrum de gele wandelroute in de Kennemerduinen loopt, ziet opeens weer her en der een zandvlakte. Nu de Amerikaanse vogelkers – eerst zo overheersend aanwezig - weg is, oogt het gebied, op de gespaarde bomen na, leeg en kaal. 

Komend jaar zullen duinroos en dauwbraam de zandige plekken in het Gaaienbos veroveren.  Over enkele jaren ontrolt zich langs de gele route een duingrasland met bloeiende kruiden, struwelen van meidoorn en zuurbes en hier en daar eiken.

De Amerikaanse vogelkers (ook wel prunus serotina genoemd) is een invasieve exoot die in korte tijd grote gebieden kan overwoekeren. Dat gaat ten koste van de typische, vaak zeldzame duinsoorten. Daarom wordt Amerikaanse vogelkers door natuurbeheerders in Nederland, waaronder PWN, bestreden.

Deel dit artikel