Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De weidevogels zijn begonnen met nestelen. In verband met het broedseizoen zijn tot en met 1 juli delen van wandelpaden tijdelijk afgesloten en omgeleid. Om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen zijn er alternatieve routes gemaakt.

Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden in Nederland. Weidevogels verblijven bij voorkeur in open weidegebieden, daardoor zijn de legsels extra kwetsbaar.

Om te voorkomen dat dieren verstoord worden, moeten honden worden aangelijnd. Loslopende viervoeters zorgen namelijk voor stress, zeker in de broedtijd. In de natuurgebieden broeden veel vogelsoorten die beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat deze verhongeren, dat hun eieren niet uitkomen óf dat de eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren.

Deel dit artikel