© foto Shutterstock

De Kampina staat bekend als één van de mooiste natuurgebieden in Brabant. Je vindt er natte heide met fraaie vennen, lage en natte graslanden (beemden), loofbossen en blauwgraslanden, drassige hooilanden met een lage productie.

De eentonige dennenbossen worden langzaam maar zeker omgevormd tot een uitermate gevarieerd leefgebied voor dieren, planten en ook paddenstoelen. Sinds 2016 is ook de das weer teruggekeerd in de Kampina.

De vennen

De Kampina telt veel vennen. De meeste vennen ontstonden in de laatste ijstijd. Het zand werd tot heuvels geblazen door de ijzige poolwind en daardoor bleef in de laagtes die ontstonden het regenwater staan. Door de ondoordringbare leemlaag liep dat water er niet weg. Maar er zijn ook vennen die op een andere wijze zijn ontstaan, zoals het Belversven en het Winkelsven. Die komen voort uit het smeltwaterdal van de beek de Beerze. Tot slot zijn er ook nog de zogenaamde ‘huisvennen’, die ontstonden doordat er vroeger turf werd gestoken.

wandelnieuws kampina 1 shutterstock

© foto Shutterstock

Ooit zandverstuiving; nu heide

Rond 1400 was de Kampina een enorme zandverstuiving, zoals ook de Loonse en Drunense Duinen dat is. Alle bomen waren gekapt, waardoor de zandlaag ging stuiven. In de loop van de tijd kwam de heide ervoor in de plaats. Toendertijd lieten boeren uit de regio er hun schapen en ander vee grazen. Nu wordt de heide ‘bijgehouden’ door kuddes runderen en paarden. Ze zorgen ervoor dat jonge boompjes en grassen niet de kans krijgen om de heide te verdringen.  

Wandelen in de Kampina

De Kampina is een prachtig wandelgebied. De routes zijn te vinden op de website van Natuurmonumenten. Er is een grote verscheidenheid in afstanden en ze voeren je stuk voor stuk langs het allermooiste van de Kampina.

Meer informatie vind je op de website van Natuurmonumenten

Deel dit artikel