Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ten noordwesten van Etten-Leur worden drie natuurgebieden met elkaar verbonden. Het gaat om de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken.

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren in combinatie met de opzet van het Natuurnetwerk Brabant.

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dat is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden.

Er wordt begonnen met het verwerven van de gronden waarop natuur gerealiseerd moet worden. Hoe lang dit proces duurt, hangt af van verschillende factoren, waaronder de medewerking van de huidige grondeigenaren. Ondertussen wordt samen met vertegenwoordigers uit het gebied plannen gemaakt voor de inrichting van het gebied.

Deel dit artikel