Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De 12 provincies hebben het 'interprovinciale wolvenplan' vastgesteld. In dit plan staat uitgewerkt hoe de provincies omgaan met  zwervende en territoriale wolven in Nederland.

Sinds 2015 komen regelmatig zwervende wolven voor in Nederland. Naar verwachting zal het aantal wolven in de toekomst toenemen. Omdat provincies verwachten dat er zich op korte termijn wolven in ons land zullen vestigen, is het bestaande plan nu uitgebreid voor territoriale wolven.

In het wolvenplan staat onder meer aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om schade door wolven te voorkomen of te beperken. Ook wordt toegelicht hoe de tegemoetkoming in schade geregeld is.

Het algemene uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het bekostigen van preventieve maatregelen volledig bij de dierhouder berust. Als een wolf zich definitief binnen de provinciegrens vestigt, kan die provincie besluiten om in de vorm van een pilot, gedurende drie jaar ervaring op te doen met preventieve maatregelen.

Deel dit artikel