Natuurmonumenten en de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) gaan nauwer samenwerken. De twee organisaties willen werken aan een goede balans tussen recreatie en rust in de natuur.

Marc van den Tweel (algemeen directeur Natuurmonumenten -rechts op de foto-) en Paul Sanders (directeur-bestuurder KWBN) tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor wandelevenementen.

Jaarlijks komen meer dan 6 miljoen bezoekers en miljoenen sporters in Natuurmonumenten-gebieden en dit aantal neemt elk jaar toe. Altijd is Natuurmonumenten op zoek geweest naar enerzijds mogelijkheden om de natuur te beschermen, en anderzijds deze natuur toegankelijk te maken en houden voor bezoekers.

"Van de ruim 10 miljoen Nederlanders die regelmatig wandelen, zijn er velen die dat in de natuur doen", vertelt Paul Sanders, directeur-bestuurder van KWBN. "Het merendeel van onze tochten loopt dan ook door de natuur en een deel daarvan door natuurgebieden. Om op een goede manier afspraken te maken over het gebruik van natuurgebieden zochten we op landelijk niveau afstemming met Natuurmonumenten." Met de nieuwe samenwerking slaan de twee organisaties de handen ineen om wandelaars én de natuur dichter bij elkaar te brengen.

Bij de afweging van verzoeken voor evenementen, zoals wandeltochten, kijkt Natuurmonumenten naar de natuurwaarden langs de route, op de locatie en op het tijdstip. Kwetsbare natuur wordt ontzien en voorkomen wordt dat activiteiten en recreanten elkaar in de weg zitten. Het mogelijk maken van dergelijke activiteiten in de natuur brengt voor Natuurmonumenten kosten met zich mee: denk aan het inrichten en onderhouden van facilitaire voorzieningen en routes, toezicht en begeleiding. Voor wandelevenementen betekende dat tot nu dat de organisatoren een deel van de kosten aan Natuurmonumenten betaalden. De bijdrage voor alle bij de wandelbond aangesloten wandelevenementen met minder dan 2.000 deelnemers worden nu door KWBN in één keer betaald aan Natuurmonumenten. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: "De samenwerking met KWBN is een win-win situatie; wandelaars kunnen ook in groepsverband blijven genieten van de natuur. En de natuur wordt duurzaam versterkt door de financiële bijdrage. We hopen in de toekomst ook met andere organisaties zo'n mooie samenwerking aan te gaan."

De bijdrage van KWBN komt ten goede aan Nationaal Park Veluwezoom, een van de drukst bezochte gebieden van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten en KWBN gaan vooralsnog een samenwerking aan voor de duur van één jaar, waarna geëvalueerd wordt om te bezien of de samenwerking wordt voortgezet.

Deel dit artikel