Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De droogte in Nederland is officieel voorbij. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Door de neerslag van de afgelopen periode is er van een dreigend watertekort geen sprake meer.

De verwachting van het KNMI is dat ook de komende weken neerslag blijft vallen, waardoor de afvoer voor de Rijn positief is. Daarom is besloten af te schalen van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 0 (normaal beheer).

Wel is er nog extra aandacht van de waterbeheerders voor de nog steeds lichte verzilting van het IJsselmeer. Deze situatie wordt verbeterd met het doorspoelen van het IJsselmeer door de toenemende aanvoer van zoet water uit de IJssel.

De langdurige droogte en extreem lage waterstanden kunnen effect hebben gehad op de bodem en daarmee op waterkeringen. Inspecties bij droogtegevoelige waterkeringen zullen daarom ook de komende weken en maanden worden uitgevoerd.

Er worden de komende periode maatregelen uitgevoerd om herstel van de grondwaterstanden te bevorderen. De grondwaterstanden zullen zich echter pas kunnen herstellen na langdurige neerslag. De waterbeheerders zijn nu al bezig met het opstellen van scenario’s voor het volgende droogteseizoen.

 

Deel dit artikel