Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De provincie Drenthe heeft in het natuurgebied Drouwenerzand het startsein gegeven voor een veldexperiment naar herstel van de jeneverbes in Drenthe. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Drenthe.

De jeneverbesstruik is kenmerkend voor Drenthe en komt in maar liefst veertien Natura2000 gebieden voor. Veel van deze struiken zijn oud en kiemen niet of nauwelijks. Dat zou kunnen betekenen dat de jeneverbes het op korte termijn moeilijk krijgt.

Om de bijzondere struik te behouden doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de redenen waarom in sommige gebieden wel nieuwe jeneverbesstruiken groeien en in andere gebieden niet. Tijdens het veldexperiment worden jeneverbeszaden ingetrapt in proefvakken waar verschillende vormen van bodembehandelingen zijn toegepast. De kennis die daaruit naar voren komt kunnen beheerders gebruiken bij het inrichten en het beheer van terreinen.

De provincie Drenthe voert vanuit het programma Natuurlijk Platteland tal van maatregelen uit in natuurgebieden om de natuur te beleven, beschermen en benutten.

Deel dit artikel