Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Het lijkt erop dat het ecoduct over de Zuid-Willemsvaart tussen Cranendonck en Weert voor wilde zwijnen en herten er niet zal komen vanwege de hoge kosten. Als alternatief wordt nu ingezet op een zogenaamde natte faunapassage.

Daarbij worden de oevers van de Zuid-Willemsvaart aan twee kanten verlaagd, zodat herten en zwijnen makkelijker in en uit het water kunnen komen. Langs de Zuid-Willemsvaart loopt ook de zogenoemde Kanalenwandeling. 

De Limburgse Land en Tuinbouw Bond heeft aangegeven dat bevordering van de verspreiding van wilde zwijnen moet worden voorkomen. Er mag op geen enkele wijze een nieuwe verbinding voor wilde zwijnen ontstaan, aldus de bond.

Als de (natte) faunapassage er daadwerkelijk komt, moet er een raster komen om de zwijnen te weren. De bond heeft dit standpunt inmiddels kenbaar gemaakt aan de overheden.

Deel dit artikel