Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De herstelmaatregelen rond de bossen van Middachten hebben goed uitgepakt. Door onder meer het ondieper maken van de sloten is de verdroging teruggedrongen, zo meldt Nature Today.

Buitenplaats Middachten bij Rheden is een geliefde plek bij wandelaars. Op het landgoed ligt een bijzonder bronbos. Regenwater dat valt op de Veluwe komt hier naar boven en zoekt zich via bronnen en beekjes een weg door het bos, om uiteindelijk via enkele beken in de IJssel te stromen. De laatste decennia is het bos verdroogd en verzuurd.

Waterschap Rijn en IJssel heeft in samenwerking met het landgoed Middachten, gemeente Rheden en provincie Gelderland een plan gemaakt om de verdroging aan te pakken. Door de sloten in aangrenzend landbouwgebied ondieper te maken, is de waterdruk nu verhoogd.

De sleutel bij de aanpak van de verdroging bleek te liggen in de ontwatering van het aangrenzende landbouwgebied Middachterbroek. Eind 2017 zijn de sloten in het gebied ondieper gemaakt en verkleind, zodat zij minder water afvoeren. Deze maatregelen konden uitgevoerd worden omdat zowel het landgoed als de pachter konden instemmen met een hoger waterpeil.

Deel dit artikel