Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Wie in de omgeving van Landgoed Twickel gaat wandelen, maakt in de toekomst meer kans om een patrijs tegen te komen. Het landgoed start met een veelomvattend patrijzenproject in Delden. Daarmee zet het landgoed de volgende stap in het Deltaplan Biodiversiteit.

Het patrijzenproject omvat een reeks van biotoopverbeterende maatregelen die Twickel in de komende periode gaat opzetten. Bij de werkzaamheden gaat het landgoed aan de slag met het herstellen van bestaande landschapselementen.

Daarnaast zet Twickel in op de natuurinclusieve landbouw. Ook wordt er gestart met de aanleg van heggen, akker- en grasstroken en worden er solitaire bomen en heggen aangeplant. Daarnaast wordt er 1,5 kilometer aan nieuwe houtwallen aangelegd en 2 kilometer aan houtwallen hersteld.

Met vier pachters spreekt Twickel over de omschakeling naar biologische landbouw. Op een van de andere terreinen van Twickel, Nettelhorst, worden dit jaar soortgelijke activiteiten ontplooid. Op een derde terrein, Gelderse Waard, zijn deze investeringen recent gedaan. Het landgoed werkt samen met de jagers van WBE Twickel en met vrijwilligers die vogels, insecten en planten monitoren.

Deel dit artikel