Foto: Henk Heijligers
Foto: Henk Heijligers

Groeve 't Rooth bij Bemelen gaat open voor publiek tijdens een speciale excursie op zaterdag 7 juli.

Groeve ’t Rooth is een van de weinige groeves waar nog mergel wordt gewonnen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is Groeve ’t Rooth alleen nog toegankelijk tijdens publieksexcursies van Stichting het Limburgs Landschap. Groeve ’t Rooth is uniek: natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand. Aansluitend aan de mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt. Het heringerichte gedeelte van Groeve ’t Rooth is na de mergelafgraving uitgegroeid tot een uniek gebied, waar voor Nederland zeldzame planten- en diersoorten zich goed hebben ontwikkeld. De geelbuikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van. Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een kudde wilde geiten en enkele Koniks zorgen voor de natuurlijke begrazing van ‘t Rooth. De excursie is om 10.00 uur. Aanmelden is verplicht via de site.

Deel dit artikel