Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De heide in het Friese natuurgebied Mandefjild bij Bakkeveen wordt opgeknapt. De heide staat bekend om de afwisseling tussen stuifzand en bos. Jaarlijks bezoeken duizenden wandelaars het gebied.

De Friese vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea zet een schaapskudde in om te voorkomen dat er gras begint te groeien tussen de heideplanten. Doordat er teveel stikstof in het natuurgebied neerslaat, groeien planten te snel en kan de schaapskudde het werk niet bijbenen. Op bepaalde stukken staan hierdoor teveel bomen en struiken. Om de heide voor de toekomst te bewaren haalt It Fryske Gea daarom bijna één hectare begroeiing in het deelgebied de Bakkefeansterdunen weg.

It Fryske Gea gaat op een aantal plekken wat oudere bomen verwijderen. Hierdoor komen enkele beeldbepalende heide-eiken en groepjes vliegdennen meer in het zicht. Door de open plekken raakt de heide meer met elkaar verbonden en kunnen vlinders en insecten makkelijk van de ene naar de andere plek vliegen. Bomen met speciale natuurwaarden, zoals spechtenholen of vleermuizenholen blijven staan. Om te voorkomen dat het terrein meteen weer volgroeit wordt er selectief en fijnmazig geplagd.

Deel dit artikel