steengroeve Willinks Weust
Kijkgat naar steengroeve

Het Nationaal Landschap Winterswijk biedt de wandelaar oneindig veel variatie in wandelroutes. Een van de mooiste en meest unieke routes in deze streek, is het natuurpad ‘Rondom Willink”. Deze wandelroute voert je door Kotten, Ratum en Brinkheurne, drie van de negen prachtige Winterswijkse buurtschappen.

Deze bewegwijzerde wandelroute is gebaseerd op de bijzondere geologische waarden van het gebied nabij de steengroeven.

Natuurpad

Het natuurpad Rondom Willink is een route die zeker in de smaak zal vallen bij wandelaars die graag een stevige tocht maken en onderweg willen genieten van een afwisselend landschap. De vijftien kilometer lange route loopt zoveel mogelijk over onverharde paden en wegen. Het voert je langs het kleinschalige hoevelandschap met boerderijen, het ontginningslandschap nabij de prachtige Willinkbeek en het unieke gebied rondom de steengroeven. De geologische waarde van dit gebied maken deze route bijzonder interessant en gunnen de wandelaar een kijkje in de miljoenen jaren oude geschiedenis. Door verschuivingen in het aardoppervlak zijn plooiingen ontstaan die de oeroude bodemlagen op verschillende plekken langs de route aan de oppervlakte brengen.

wandelnieuws winterswijk steengroeveSteengroeve Winterswijk

Bijzondere flora en fauna

De oplettende wandelaar ontdekt onderweg de karakteristieke verschillen in het landschap. Het ontginningslandschap wordt gekenmerkt door openheid, strakke kavels en rechte wegen. Het oudere hoevenlandschap kent juist een grillig wegenverloop en afwisseling tussen essen, houtwallen, bos en de Willinkbeek, die is ontstaan uit een verwilderd, middeleeuws greppelstelsel. Langs de kronkelige beek vind je vele bijzondere soorten loofbomen, struikgewassen en kruidenplanten die een thuis vormen voor schaarse vogelsoorten als de ijsvogel en de grote gele kwikstaart.

De steengroeve

Voorbij de Willinkbeek en de door bos omringde Scholtenboerderij Willink, voert het natuurpad Rondom Willink je naar de Winterswijkse steengroeve. Deze groeve is al sinds 1932 in gebruik, en nog altijd wordt hier kalksteen gewonnen als grondstof voor asfalt en kunstmest. Ook worden er in de groeven nog regelmatig belangrijke vondsten van mineralen en fossielen gedaan. Er zijn hier vele fossielen uit het 240 miljoen jaar oude Triastijdperk gevonden, zoals afdrukken van schelpen, vissen en insecten maar ook van pootafdrukken en botresten van sauriërs uit die periode. Hoewel de groeve, buiten de bezoekersdagen en georganiseerde excursiewandelingen, niet vrij voor publiek toegankelijk is, heeft de wandelaar vanaf het pad een prachtig uitzicht op de verschillende oude aardlagen in twee van de vier steengroeven. En met een beetje geluk is er zelfs een glimp op te vangen van de oehoe, die hier al jaren zijn broedplaats heeft.

wandelnieuws winterswijk oehoeDe oehoe woont al jaren in de steengroeve in Winterswijk

Rondom Willink

Ten slotte voert het natuurpad Rondom Willink de wandelaar langs kleine beekjes naar de Grote Horst en de Kleine Horst, twee karakteristieke boerderijen uit de zeventiende eeuw. Bij deze boerderijen zijn de originele onderschoer en nendeuren nog goed zichtbaar. Even verderop bent u weer aangekomen bij het startpunt van de route.

De prachtige en unieke wandelroute Rondom Willink is verkrijgbaar bij het VVV Inspiratiepunt, gevestigd in het oude raadhuis van Winterswijk aan het Mevrouw Kuipers – Rietbergplein 1 in Winterswijk.

wandelnieuws willinkbeekDe Willinksbeek

Deel dit artikel