Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Het Kroondomein Het Loo in Apeldoorn blijft 100 dagen afgesloten voor wandelaars, fietsers en andere recreanten. Tegenstanders van de afsluiting vinden dat dit bos altijd open moet blijven, maar volgens premier Rutte kan de Koning vrij beschikken over het grootste aneengesloten natuurgebied van Nederland.

De regering kan Koning Willem Alexander niet verplichten om de jaarlijkse afsluiting van 15 september tot 25 december ongedaan te maken, omdat het om privégrond gaat.

Vorige maand drongen 200 actievoerders van Faunabescherming en de Partij voor de Dieren bij de Koning aan om de bossen rond het Loo voortaan het hele jaar open te houden. Ze vinden het niet meer van deze tijd om een natuurgebied dat in 1959 door Koningin Wilhelmina aan de burgers geschonken is, 100 dagen per jaar voor die burgers gesloten te houden. Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg ook om openstelling van het gebied.

Het fundament voor het Kroondomein werd gelegd door Stadhouder Willem III. Hij kocht in 1684 het kasteeltje Het Oude Loo met het bijbehorende park. Onder het koningschap van Koningin Wilhelmina werd het landgoed uitgebreid met forse aankopen, die nu Het Kroondomein heten. Samen met het Staatsdomein, bestaande uit boswachterij Hoog Soeren en het Paleispark, vormt Het Kroondomein Het Loo. Koningin Wilhelmina schonk Het Kroondomein aan de Staat, met behoud van het volledige vruchtgebruik door de Koning.

Deel dit artikel