Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Eeuwenoude tuinen en parken op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen hebben serieus te lijden onder de droogte. De ongebruikelijk lange periode van droogte leidt ook op Nederlandse kastelen en landgoederen tot problemen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL). De stichting deed onderzoek onder 150 aangesloten kastelen en landgoederen en buitenplaatsen. Zo'n 80 procent van de respondenten heeft schade in bos, park of tuin. Naast tijdelijke schade (gazons en sterfte van een-jarigen en kuipplanten) is er ook blijvende schade. Met stip noemt men het afsterven van jonge boomaanplant en de algehele verdorring/verdroging van tuin, park en bos. Onder de volwassen bomen hebben vooral berken en (soms monumentale) beuken het zwaar.

Ook gezichtsbepalende onderdelen, zoals buxushagen, rododendrons en boomlanen verdorren en sterven af. Menig buitenplaats of kasteel bezit een (historische) moestuin en/of boomgaard, waar men een tegenvallende fruitopbrengst en groenteoogsten verwacht. Door watergebrek zijn talrijke kasteelgrachten en vijvers drooggevallen. Naast hiermee samenhangende vis- en waterplantensterfte ontstaan op sommige landgoederen en kastelen risico’s voor funderingen van het gebouwde erfgoed. Opvallend is dat de droogte niet heeft geleid tot minder bezoekers, aldus de stichting.

Alle respondenten geven aan extra maatregelen genomen te hebben om de schade te beperken. Bijkomend probleem is dat tal van tuinvrijwilligers door vakantie afwezig waren waardoor het besproeien of bewateren van vaak grote oppervlaktes moeizaam of soms onmogelijk was. Ook was er angst voor bos- en bermbranden.

Deel dit artikel