Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

In natuurgebied Het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen wordt de laatste hand gelegd aan een grote uitbreiding. Inmiddels is begonnen om de nieuwe Zwindijk te verbinden met de dijk aan de Nederlandse kant. 

Er wordt op de dijk zand gestort, zodat het er ook uitziet als in de duinen. Na alle werkzaamheden is het natuurgebeid met 120 hectare uitgebreid. 

Het Zwin is het bekendste natuurreservaat van de Vlaamse en Nederlandse kust. Het is een paradijs voor vogels en het kent ook een unieke fauna en flora. Het natuurgebied is een uitgestrekte zandvlakte die is ingesloten door een brede duinenrij en een dijk; via een getijdengeul staat het in verbinding met de Noordzee. Door deze geul stroomt er twee per dag zeewater de Zwinvlakte binnen.

Voor het reservaat dreigde een verzandingsprobleem, omdat de geul die het Zwin met de zee verbindt, dicht slibt waardoor het natuurgebied verloren dreigde te gaan.  Daarom zijn zandgeulen dieper en breder gemaakt, struiken en poelen aangelegd en er zijn nieuwe fiets-en wandelpaden aangelegd. Ook zijn dijken afgegraven en verlengd. In totaal namen de werkzaamheden drie jaar in beslag. 

Deel dit artikel