Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Natuurmonumenten gaat op De Sprengenberg op de Sallandse Heuvelrug medio september aan de slag met drie ‘natte’ natuurprojecten. Veel insecten en amfibieën, zoals zilveren maan en kamsalamander gaan hier van profiteren.

De Sprengenberg op de Sallandse Heuvelrug is een geliefd natuurgebied met veel wandelpaden. Jos Schouten, boswachter natuurbeheer: 'We gaan het zeer bijzondere Hellinghoogveen aan de voet van de Palthetoren minutieus herstellen. In het begrazingsgebied verbeteren we twee poelen, zodat zich er kamsalamanders kunnen vestigen. En bij de - in de streek bekende - Eendenplas gaan we de oevers plaggen.' 

De inzet van de schapenbegrazing op De Sprengenberg is eveneens een maatregel om de heide gezond te houden. Dit najaar komt de kudde van Scheperij Salland voor de tweede keer dit jaar langs. Het is mogelijk om op zondag 7 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur aan de Bergweg de heder, boswachters te spreken en de schaapskudde te zien. Hier wordt tekst en uitleg gegeven over de schapenbegrazing.

Het is dan ook mogelijk om met boswachter mee te wandelen en te zien wat ingrepen als heidebranden en tijdelijke akkers als effecten hebben voor het leven op de heide.

Deel dit artikel