Tauros in de Maashorst © foto Shutterstock
Tauros in de Maashorst © foto Shutterstock

Begin oktober is het – reeds bestaande - ecoduct over de A50 in de Maashorst officieel geopend voor grote grazers. Dit herstelt, samen met de tussenliggende verbindingszone en het ecoduct verderop over de N324, de koppeling van de natuurgebieden rondom Herperduin met de rest van de Maashorst.

De grote grazers hebben door in de gebruikneming van de ecoducten maar liefst 1.100 hectare natuur tot hun beschikking. Zo kunnen zij zorgen voor het vergroten en opbloeien van de biodiversiteit in dit fraaie gebied. Steeds meer wordt de Maashorst de groene long voor de omgeving.

De twee ecoducten bij Oss en Schaijk werden al door tal van kleine dieren gebruikt. Maar sinds kort kunnen ook de taurosrunderen en Exmoor pony’s de oversteek maken. Deze grazers verspreiden plantenzaden via hun vacht en hun mest. Zo gaan ze zorgen voor een toename van de soortenrijkdom aan beide kanten van het natuurgebied. Ook genetische uitwisseling tussen de kuddes aan beide zijden kan er nu plaatsvinden.   Staatsbosbeheer heeft zo, samen met o.a. de vier Maashorstgemeenten, van de Maashorst één groot aaneengesloten natuurgebied gemaakt. Wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zijn vrijgelaten in het gebied. Tevens zijn er diverse landbouwpercelen opgekocht, ingericht en aangesloten op de rest van het natuurgebied. Het resultaat: zeldzame soorten als grauwe klauwier, raaf, veldkrekel en kleine parelmoervlinder keerden reeds terug naar de Maashorst. De opening van de voornoemde natuurbrug is de kroon op het werk van de voorbije jaren. Met wildcamera’s is overigens al geregistreerd dat de taurossen en Exmoor pony’s het ecoduct reeds gebruiken! Kijk hieronder naar de video, war te zien is dat de natuurbrug in gebruik wordt genomen door de dieren.

 

Deel dit artikel