Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ouderen in Havelte kunnen blijven wandelen onder begeleiding van militairen die gestationeerd zijn in de kazerne. Het project met militaire wandelingen in Westerveld krijgt een vervolg.

Onder begeleiding van een militair van de Johannes Postkazerne in Havelte kunnen alle 55-plussers uit de gemeente Westerveld wandelen. Er zijn drie groepen waardoor iedereen op eigen niveau een afstand kan wandelen. De afstanden zijn: minder dan 3 kilometer, 4 á 5 kilometer en 6 á 7 kilometer.

Het initiatief is een samenwerking tussen de militairen van ‘The Colony’ en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. The Colony is een groep militair- en burgermedewerkers, die vanwege fysieke, mentale of andere persoonlijke omstandigheden tijdelijk hun eigen functie niet kunnen uitoefenen. Daarom leveren zij een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in de omgeving van de kazerne.

De wandelingen starten drie keer per maand vanuit Havelte. Eén keer per maand wordt er gewandeld vanaf de USA Site in Havelterberg. Deelname aan het wandelen is gratis. Door middel van ‘Westerveld in actie!’ wordt er uitvoering gegeven aan het programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Het doel hiervan is het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de inwoners van de gemeente Westerveld.

Deel dit artikel