Maashorst nieuw wandelpad
Natuurgebied De Maashorst © foto Shutterstock

Staatsbosbeheer is deze maand gestart met de aanleg van 30 hectare nieuwe natuur in Natuurgebied de Maashorst. Eén van de werkzaamheden is het aanplanten van een nieuw bos, met daarin een wandelpad. Tevens worden er kruidenrijke akkers aangelegd…

Een deel van de nieuwe natuur is overigens afgesloten voor publiek. Dit wordt extra begrazingsgebied voor wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. In die gebieden worden poelen gegraven, zodat deze dieren kunnen drinken. Het afgesloten gebied is wel zichtbaar vanaf het fietspad en het nieuwe wandelpad.

Nieuw bos met wandelpad

Er komt ook nieuw bos in het gebied, zodat klimaatbestendiger wordt. Loof- en naaldbomen worden aangeplant (zoals bijvoorbeeld de ratelpopulier, de zomereik en de berk). Dat zijn boomsoorten die er van nature ook thuishoren. Ook wordt er aan insecten en vogels gedacht. Bomen worden afgewisseld met struiken, die bloesem en/of bessen dragen, bijvoorbeeld de lijsterbes, de meidoorn en de sleedoorn. Door het bos komt een fraai zandpad voor.

Om droogte en verdroging in Natuurgebied de Maashorst tegen te gaan, worden diverse watergangen grotendeels gedempt en natuurlijke laagtes worden er hersteld. Hiermee wordt de verdroging tegengegaan en zo komt het waterniveau op een beter peil.

Meer informatie vind je op de website van Staatsbosbeheer

Deel dit artikel