Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland verdwijnen binnen vijf jaar. Deze overgangen worden óf beveiligd óf opgeheven. Het kabinet wil een einde maken aan de risico's door onbewaakte spoorwegovergangen.

Sommige spoorwegovergangen krijgen spoorbomen, een tunnel of een viaduct, maar er worden ook onbewaakte spoorwegovergangen gesloten.

Geen enkel slachtoffer meer door ongevallen op spoorovergangen. Dat is wat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wil. Ze gaat afspraken maken met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail. Landelijk zijn er nog 135 onbewaakte overgangen. De afgelopen jaren zijn er 25 verdwenen of beveiligd.

Wandelorganisatie Wandelnet is blij met het voornemen van het kabinet. Samen met Fietsersbond, ANWB, Fietsplatform en NOC*NSF zet Wandelnet zich al jaren in om overwegen met een recreatief belang te behouden. Veiligheid staat daarbij voorop.

Op 4 december is er een Algemeen Overleg Spoor in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan dit overleg hebben Wandelnet, Fietsersbond, ANWB, Fietsplatform en NOC*NSF een notitie aan de Kamerleden gestuurd waarin aangeven is dat er genoeg spoorwegovergangen en verbindingen moeten zijn voor gebruikers van de openbare ruimte. Zo blijven natuurgebieden voor iedereen bereikbaar, moet het laagdrempelig blijven om te gaan sporten en bewegen en houdt Nederland de beschikking over een fijnmazig netwerk van wandel-, fiets- en ruiterroutes.

Deel dit artikel